Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Kadra

Wioletta Stefaniak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: historia, zajęcia z wychowawcą, Wiedza o społeczeństwie

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
12:45 - 13:30 historia 2/25 Klasa VIIa
13:40 - 14:25 historia 2/25 Klasa VIIb

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:40 historia 2/25 Klasa VIa
08:55 - 09:35 Wiedza o społeczeństwie 2/25 Klasa VIII
10:50 - 11:35 historia 2/25 Klasa IV

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 historia 2/25 Klasa Vb
08:55 - 09:40 historia 2/25 Klasa VIIa
09:50 - 10:35 historia 2/25 Klasa VIII
10:50 - 11:35 historia 2/25 Klasa VIb
12:45 - 13:30 zajęcia z wychowawcą 2/25 Klasa VIa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 historia 2/25 Klasa VIb
08:55 - 09:40 historia 2/25 Klasa Vb
10:50 - 11:35 Wiedza o społeczeństwie 2/25 Klasa VIII
12:45 - 13:30 historia 2/25 Klasa Va

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 historia 2/25 Klasa VIa
09:50 - 10:35 historia 2/25 Klasa VIIb
10:50 - 11:35 historia 2/25 Klasa VIII
11:50 - 12:35 historia 2/25 Klasa Va