Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Kadra

Elżbieta Łokaj

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: muzyka, edukacja muzyczna, rytmika, zajęcia z wychowawcą

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
10:50 - 11:35 muzyka 2/25 Klasa Va
10:50 - 11:35 rytmika Przedszkole
11:50 - 12:35 muzyka 2/18 Klasa VIIa

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
14:30 - 15:15 muzyka 2/10 Klasa VIIb

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
10:50 - 11:35 muzyka sala techniki Klasa VIa
11:50 - 12:35 muzyka 2/18 Klasa VIIa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
09:50 - 10:35 muzyka sala techniki Klasa VIb
10:50 - 11:35 muzyka 2/6 Klasa IV
12:45 - 13:30 rytmika O

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
10:50 - 11:35 muzyka 2/10 Klasa Vb
12:45 - 13:30 rytmika O