Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Kadra

Elżbieta Łokaj

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: muzyka, edukacja muzyczna, rytmika, zajęcia z wychowawcą

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
11:50 - 12:35 muzyka sala techniki Klasa VIIb
12:30 - 13:30 rytmika Przedszkole

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 muzyka 2/25 Klasa Va
08:55 - 09:40 muzyka sala techniki Klasa VIa
11:50 - 12:35 muzyka sala techniki Klasa VIIa
12:30 - 13:30 rytmika O
13:40 - 14:25 zajęcia z wychowawcą sala techniki Klasa VIIa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
09:50 - 10:35 muzyka sala techniki Klasa VIb
10:50 - 11:35 muzyka 2/18 Klasa IV

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
09:50 - 10:35 muzyka Klasa Vb