Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Kadra

Krzysztof Bobrowski

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: informatyka, edukacja informatyczna, zajęcia z wychowawcą

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 informatyka 2/26 Klasa VIa
08:55 - 09:40 informatyka 2/26 Klasa VIIa
09:50 - 10:35 informatyka 2/26 Klasa VIII
10:50 - 11:35 informatyka 2/26 Klasa IV
11:50 - 12:35 zajęcia z wychowawcą 2/26 Klasa Va

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 informatyka 2/26 Klasa Vb
08:55 - 09:40 informatyka 2/26 Klasa VIb
09:50 - 10:35 informatyka 2/26 Klasa VIIb

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 edukacja informatyczna 2/26 Klasa II
08:55 - 09:40 informatyka 2/26 Klasa VIb
09:20 - 10:35 informatyka 2/26 Klasa Va

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
08:00 - 08:45 informatyka 2/26 Klasa VIIa
08:55 - 09:40 informatyka 2/26 Klasa VIa
09:50 - 10:35 informatyka 2/26 Klasa Vb
10:50 - 11:35 informatyka 2/26 Klasa Va
11:50 - 12:35 informatyka 2/26 Klasa VIIb