Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Kadra

Monika Jóźwik

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Iwona Ślązak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Aneta Bobrowska

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Łokaj

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Agnieszka Pietrzak

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Aldona Lisowska-Wrzosek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Piotr Rast

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Krzysztof Bobrowski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Śniegowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Beata Woźniak

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Małgorzata Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

Natalia Świniarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wioletta Stefaniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Logopeda

Agnieszka Wiatrowska

Funkcja: Nauczyciel

Angelika Tębłowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

ks. Piotr Kilian

Funkcja: Nauczyciel

Natalia Chojnowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Róg-Gmachowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Koper

Funkcja: Psycholog

Natalia Kuś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Monika Kruczek

Funkcja: Nauczyciel

Artur Ślązak

Funkcja: Nauczyciel

Aneta Kulik

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Sokołowska

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Sapiela

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Pierzyna

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel