Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Dożywianie w szkole

Rok szkolny 2019/2020

Styczeń 2020 r. - opłata za dożywianie 66,50 zł

Luty 2020 r. - opłata za dożywianie 35,00 zł