Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Projekt - Stefan Wyszyński

Prace uczniów

Klasa Va


https://www.canva.com/design/DAD61F0liAk/QwGNSxkTqzxWEgDKQjpedw/view?utm_content=DAD61F0liAk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD61F0liAk/QwGNSxkTqzxWEgDKQjpedw/view?utm_content=DAD61F0liAk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6vZqeJ3A/2oZ_gKEz0URKgoAQJ5ABmw/view?utm_content=DAD6vZqeJ3A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6qB_L6C4/XzSz5yJLmZK11IImTacPjw/view?utm_content=DAD6qB_L6C4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6vNYqOYg/rTsUqTUS0ZKMUPmjyCwlFw/view?utm_content=DAD6vNYqOYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD61mWmtE8/VTGdvZA4n4RSC_T2UN_6eg/view?utm_content=DAD61mWmtE8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Klasa V b

https://www.canva.com/design/DAD6u1iNymc/d7Psl-x_lZll1rSxQdY9qQ/view?utm_content=DAD6u1iNymc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6qZ2RJ-E/deywwxZTvvLh7pVFQ4UcIw/view?utm_content=DAD6qZ2RJ-E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD7YzUJPRk/3b6F-ujvOHelIWamV3Lvlg/view?utm_content=DAD7YzUJPRk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6vOmsmdE/mS-OIF84hpHzmZBXbhaCRA/view?utm_content=DAD6vOmsmdE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6vOmsmdE/mS-OIF84hpHzmZBXbhaCRA/view?utm_content=DAD6vOmsmdE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD8CpA-p9M/MXbpv4_OR_cmO9bzA_krsg/view?utm_content=DAD8CpA-p9M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAD6u0Wi_sE/4bwaJaEiMqD4UrJ_ppNzTw/view?utm_content=DAD6u0Wi_sE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Klasa VI a

 

 https://www.canva.com/design/DAD7qYdNDng/_3qZWectTmm_bnL97qL0yA/view?utm_content=DAD7qYdNDng&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Klasa VI b

 https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/krzysztof-bobrowski/2548/3

https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/wykreslanki/krzysztof-bobrowski/1176/3

https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/dominik-krolewicz/2827/3

 

Klasa VII a

 https://www.canva.com/design/DAD7Scf976A/tasb88vtlWFf1e-RTYSpFQ/view?utm_content=DAD7Scf976A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Klasa VII b

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yZSXIaWT1EyMIiE5tsDRelgGZ3g82w1Ht7lF8mZPtmxUOVVUUUZVSVlVVEZSSVFJQVVUTjFYVVBSTC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yZSXIaWT1EyMIiE5tsDRekxBIJWzUgtHlXU8I0Z97GRUNVBBOVZMMDJSR1RTV0RGT0w0SjZQWDlJVC4u

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

TEMAT:

W jaki sposób pokazać społeczności szkolnej (lokalnej) postać i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

CEL GŁÓWNY:

Pokazanie postaw moralnych opartych o najwyższe wartości oraz ukazanie wzoru godnego do naśladowania.

 

CELE EDUKACYJNE:

 • Ćwiczenia w znajomości i objaśnia podstawowych pojęć związanych z oceną moralną.
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz zapisywania i prezentowania zebranych materiałów.
 • Ćwiczenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowania i wygłaszania publicznych prezentacji.

 

CELE WYCHOWAWCZE:

 • Kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami i zadaniami.
 • Rozwijanie u uczniów takich cech jak: podejmowanie decyzji, odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, wytrwałość, systematyczność.
 • Rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej.
 • Wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły, swoje możliwości.
 • Rozwijanie aktywności i kreatywności.
 • Kształtowanie umiejętności dyskutowania.
 • Rozwijanie umiejętności oceniania pracy swojej i innych.

 

CELE PRAKTYCZNE:

 • Przygotowanie: prezentacji multimedialnej, ulotki, quizu, kolażu, albumu, plakatu...
 • Praca w chmurze.
 • Porozumiewanie się za pomocą nowoczesnych technologii

FORMA REALIZACJI: praca w grupach

 

CZAS REALIZACJI: marzec 2020 – maj 2020

SPOSÓB REALIZACJI:

PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTU

 1. Spotkanie nr 1 (spotkanie po lekcjach z chętnymi uczniami)

-        Podział na grupy, przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia (kontrakt, karta projektu, karta oceny projektu, uczniowskiej karty ewaluacji projektu).

-        W obrębie zagadnienia- głównego tematu, w miarę możliwości - uczniowie samodzielnie wybierają sobie temat szczegółowy oraz przydzielają konkretne zadania (w przypadku problemów nauczyciel służy pomocą).

-        Wybór opiekuna grupy

 

 1. Spotkanie nr 2

-        Spisanie kontraktu między nauczycielami-opiekunami a grupami.

-        Założenie kont na portalu społecznościowym outlook.

 

 1. Spotkanie nr 3

-        Ćwiczenia praktyczne – nawiązanie kontaktu na Skype.

-        Udostępnienie uczniom pozostałych załączników (pozwolą na łączenie wskazówek w czasie pracy - dzięki temu uczniowie będą uwzględniać w pracy elementy oceniane w projekcie.

 

GROMADZENIE MATERIAŁU – Tydzień 5

 1. 1.      Zebranie materiału z podaniem źródła.
 2. 2.      Udostępnianie materiałów członkom grupy i opiekunowi grupy.
 3. 3.      W razie potrzeby spotkanie w uzgodnionym terminie.

OPRACOWANIE – Tydzień 6-7

 1. 1.      Praca grupowa z wykorzystaniem usługi OneDrive (praca w chmurze)
 2. 2.      Prezentacja opiekunowi grupy efektów cząstkowej pracy grupy.
 3. 3.      W razie potrzeby spotkanie w uzgodnionym terminie.

WYKONANIE – Tydzień 8-9

 1. Wybranie sposobu prezentacji.
 2. Przygotowanie prezentacji.

 

PREZENTACJA WYNIKÓW – Tydzień 10

Prezentacja wyników prac, ocena pracy grupy, ankiety

Poszczególne grupy zdecydowały sie realizować zadania:

Grupa I - (klasa V a) - Wykonanie plakatu o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r.

Grupa II - (klasa V b) - Stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego – analiza cytatów”.

Grupa III - (klasa VI a) - Wykonanie ulotki „Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński”.

Grupa IV - (klasa VI b) - Wykonanie krzyżówek o kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Grupa V - (klasa VII a) - Stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Postać Stefana Wyszyńskiego”.

Grupa VI - (klasa VII b) - Stworzenie quizu na temat życia i nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Od 26 marca projekt przeniesiony do Witryny Microsoft Office 365.